Ползите от

Ментална Аритметика

Единият плюс на менталната аритметика е способността на мозъка да изчислявате бързо. 

Повишената работа на двете полукълба на мозъка се превръща в навик и помага на детето да решава по-креативно житейските проблеми. То може да се концентрира, да погледне проблема по-широко и да изгради логически вериги, за да го разреши.

Друг плюс е развитието на няколко вида памет едновременно:

  • дългосрочна
  • краткосрочна
  • фотографска