Инструктор по ментална аритметика

Менталната аритметика не е само за бързо изчисляване на сложни числа в ума.

Тук става въпрос и за творческо решаване на проблеми, развитие на интуицията и интелигентността, максимално разкриване на вътрешния потенциал. Целта е да се научите, как лесно да се справяте с творческата и интелектуалната работа. Можете да го направите сами, но ще е трудно. Можете обаче просто да намерите опитен и добър инструктор по ментална аритметика, който ще Ви насочва и ще контролира учебния процес. Менталната аритметика помага да се развият интелектуалните способности по всеобхватен начин. Бързото устно броене е само приятно допълнение.

 

Инструктор по ментална аритметика

Какви класове по ментална аритметика има и какво включват те?

Онлайн инструкторът по ментална аритметика ще Ви помогне не само да подобрите успеваемостта си по математика, но и да развиете равномерно двете полукълба на мозъка за бързо и лесно решение на всякакви въпроси. Освен това, в резултат на редовно упражняване, човек развива различни видове памет – краткосрочна, дългосрочна и фотографска. Разбира се, че присъственото обучение по ментална аритметика, в зала, в група, за деца, както с възрастни, е прекрасно и работи много успешно. 

Изучаването на ментална аритметика с личен инструктор е отлично решение поради няколко причини:

  1. Учебният процес е индивидуален: преподавателят се занимава само с един ученик.
  2. Квалифициран инструктор. Ще имате на разположение сертифициран и дипломиран професионалист.
  3. Контрол на усвояването и повторението на материалите: само постоянното затвърждаване и повторение на получените знания ще доведе до успех.

 

Първият урок е безплатен:  можете да опитате и да решите дали искате да продължите по-натам.

Каква е квалификацията на инструктора по ментална аритметика?

 Инструкторът по ментална аритметика притежава специализирани умения. Той може да ги получи в центровете на ментална аритметика. Разбира се, че е важно какво е образованието на обучаващия инструктор и е важно той да притежава необходимите сертификати. Международният сертификат по ментална аритметика е допълнителен плюс. С помощта на специална методика, с която си служи инструкторът по ментална аритметика отлично се тренират както концентрацията на вниманието, така и фотографската памет. Едновременно с това се развива логиката и въображението едновременно, фината моторика, аналитично мислене, мускулна памет. Важно е един добър инструктор по ментална аритметика, работещ с деца, наистина да обича деца, да харесва работата си.