Какви са ползите от менталната аритметика

Какви са ползите от менталната аритметика?

Какви са ползите от менталната аритметика? Всички знаем, че човек има две полукълба на мозъка и всяко е отговорно за своята област: лявото отговаря за логиката, а дясното е за творческо и въображаемо мислене.

Какви са ползите от менталната аритметика?

Развитието на двете полукълба позволява на детето да получи огромен потенциал за бъдещето си.

И точно в това помага менталната аритметика. По време на часовете по ментална аритметика децата използват всички области на мозъка. Тайната е в това, че за да се работи с абакус, е необходимо да се използват и двете ръце. Дясната, която активира лявото полукълбо, и лявата, която отговаря за дясната част на мозъка. И така, един от „бонусите“ на менталната аритметика, в допълнение към всички видове изчисления в ума, е развитието на аналитични умения.

Безценно за бъдещето на всяко дете.

Какъв е принципът на работа при ментална аритметика?

Обучението по ментална аритметика е разделено на два етапа.

Първият етап е работа с абакус.

Вторият е преходът към ментално ниво, което включва изчисления в ума, без да се използват никакви външни пособия.

Работата с двете ръце последователно, активирането на двете полукълба на мозъка, помага за бързо овладяване на материала от първоначалното ниво и преминаване към следващия етап. Работейки с образното си мислене, което е особено разбираемо за децата, получената информация лесно се усвоява и остава за дълго време.

Как се осъществява преходът към ментално ниво? Ако образно проследите работата на методиката в действие, то ще се окаже, че лявото полукълбо на мозъка на детето възприема числата, дадени от учителя, а дясното – картинката, която се изобразява върху топчетата на сметалото абакус. Ученикът мислено проектира сметалото и нарисуваната върху него картинка в главата си и извършва необходимите операции в ума си. Протича работа с въображаем абакус, където числата се възприемат от детето като картинки, а процесът на изчисление се асоциира със съответното движение на топчетата на сметалото.