Какво е ментална аритметика?

Менталната аритметика произлиза от традиционна Източна дисциплина, като в последствие става  изключително популярна както на Запад, така и в България. Това разпространение, от един континент към друг, става възможно след множеството проучвания на психолози, педагози и други специалисти в областта на образованието, които обновяват древната практика и я превръщат в модерна образователна програма.

В основата на остарялата техника е използването на така наречения абакус, или както е познат на български – сметало. За съжаление то бива изоставено от учениците след  първи клас и никой не осъзнава колко по-полезно всъщност може да бъде. Ключовото е, че чрез него пресмятането бива визуализирано, а учените са единодушни, че тези калкулации, които се  извършват на ум, а не на хартия, представляват най-добрата тренировка за мозъка.

 В допълнение към подобряването на математическите способности на детето, менталната аритметика влияе по позитивен начин на мисловното развитие и окуражава усъвършенстването на множество умения, от които подрастващите ще се нуждаят в живота извън училище.

А именно спомага при:

  • слушането, възприемането и разбирането на информация;
  • раждането и представянето на идеи;
  • разпознаването на детайли;
  • изпълняването на определени действия;
  • решаването на проблеми.  

Менталната аритметика може да бъде полезна на хора от всякаква възраст, но програмата е създадена за деца от 4 до 12 години. Това е периода от живота, в който мозъка се развива най-динамично и се създават най-много синаптични връзки. В по-нататъшното израстване , възможността да се възприема бързо и лесно става значително по-малка. 

От голяма важност е този период да не бъде пропилян и да се работи с децата. Нужно е да се оползотворят предимствата, които тази специална възраст дава. По този начин им се позволява максимално да развият интелектуалния си потенциал и да се превърнат в най-добрата версия на себе си.

 Добрата подготовка по  ментална аритметика е един надежден начин това развитие да стане реалност.