Кога е добре да се започне изучаването на ментална аритметика

Кога е добре да се започне изучаването на ментална аритметика?

Кога е добре да се започне изучаването на ментална аритметика? Можете да започнете да изучавате ментална аритметика на всяка възраст.

Кога е добре да се започне изучаването на ментална аритметика?

Можете да започнете да изучавате ментална аритметика на всяка възраст. Учените обаче са на мнение, че най-активното развитие на мозъка при хората се случва от 4 до 12 (по-рядко до 16) години. И точно през този период трябва да се усвоят основни умения, като изучаване на чужди езици. Rазвитие на музикални и танцови способности, учене на броене, писане и четене. Придобитите през този период знания стават основни, базисни, фундаментални и именно те по-късно допълват. Улесняват развитието и дори помагат за възстановяването на изгубени умения.

Постaвяне на цели и постигане на резултати с ментална аритметика

Основната задача на менталната аритметика е да се усвои бързото устно броене. При него детето може да добавя десетцифрени числа едно към друго за много кратък интервал от време (за по-малко от минута). Това обаче далеч не са всички възможности на менара. С помощта на тази техника концентрацията на вниманието при децата се увеличава значително, развива се фотографска памет, въображение, логика и слух. Детето може да прави няколко неща едновременно, лесно да решава творчески и аналитични задачи. Всичко това му дава добро и правилно самочувствие и му позволява да се чувства уверено в училище, а след това и в по-нататъшното му образование, в студентския живот.

Важно за преподавателите по ментална аритметика

Когато говорим за съвременната ментална аритметика, е важно да обърнем специално внимание на преподавателите. Да преподава ментална аритметика може човек, който има не само педагогическо образование, но и диплома на психолог. Съществуват специални центрове, които обучават специалисти в тази област.

Задължителен етап на обучение в такива образователни институции е практикуването и редовното посещение на курсове. Тези курсове са за повишаване на квалификацията, обучения, семинари и др. Това осигурява не само дипломиране на специалистите на високо ниво, но и помага за постоянното им поддържане в добра форма, без да се пропускат новите тенденции в методиката. Също така, по наличието на диплома, на сертификати от различни обучения и изказани благодарности, родителите винаги могат да преценят степента на квалификация на конкретен преподавател.