ментална аритметика

Ментална аритметика

Развитието на детето започва от самото му раждане.

Ментална аритметика. Започвайки с обикновени рефлекси и имитиращи действия, малкото дете започва да овладява възможно най-много физически умения и да изучава цялата интелектуална мъдрост на света, възприета от неговата среда.

На този етап на развитието на детето основна роля изиграват изборът на учител и самата система за развитие. Според които детето ще се ориентира в света на науките и творчеството.

Менталната аритметика се появява на съвременния образователен хоризонт не толкова отдавна. Представлява една обещаваща техника, която в момента набира популярност.

Тайната на успеха на менталната аритметика се крие в планираното развитие на логическо, абстрактно и конкретно, образно мислене, поради едновременната работа и на двете полукълба на мозъка на детето.

Децата, които изучават ментална аритметика, усвояват умения да смятат в ума си на момента и без грешки: те не само събират, изваждат, умножават и делят, но също така се научават да повдигат на квадрат и извличат квадратния корен. Те оперират с цифри и числа, при това лесно и плавно.

История на менталната аритметика

Тази иновативната система за смятане е била подарена на света от един турчин на име Шеном. Тя се основава на древното сметало – абакус, който е изобретен в Китай преди около пет хиляди години. С течение на времето японците го подобряват няколко пъти.

Техниката има огромен успех и бързо се разпространява в близки и далечни страни. Използва се за учене на децата да броят в Индия, Древна Гърция и Рим. И една от модификациите на абакуса – калкулаторът, е оцелял до днес. През 1993 г. наименованието „ментална аритметика“ или „менар“ за първи път се чува в Азия. Оттогава програмата започва да набира скорост и днес има около 5000 образователни центъра в 50 страни по света. Лидерите в прилагането на тази методология в образователния процес на децата са страни като Австрия, САЩ, Тайланд, Канада, Австралия, Китай и страните от Близкия изток.