Процес на обучение по ментална аритметика

Процес на обучение по ментална аритметика

Процес на обучение по ментална аритметика

Децата започват да учат ментална аритметика на различна възраст и се движат в учебния процес с различна скорост. Затова във всеки център има няколко групи, които са образувани според характеристиките, описани по-горе. Независимо, че този предмет изисква много голямо постоянство при учене, учебните материали, които се състоят от теоретични наръчници, брошури с практически задачи и упражнения на онлайн платформа, помагат да се овладее менарата без скучно запаметяване. В процеса на игра и взаимодействие с връстници и преподавател децата лесно и съвсем непринудено и естествено научават правилата за броене и устройството на сметалото, без да мислят, че са в час и урокът е сериозен.

Позволете на Вашето дете да започне да обича математиката, още преди да е тръгнало на училище.

Това е чудесен път към нови възможности и към разкриване и реализиране на потенциала му.

Децата са в малки групи от не повече от 8-10 души, преподавателят внимава и проследява развитието на всеки ученик, така че детето да се движи успешно напред.

Само след няколко урока децата, като правило, се научават да броят по-бързо в ума си, могат по-лесно да запомнят номера, например телефонните номера на родителите си, по-малките ученици могат да запомнят по-бързо и по-лесно стихове.

Ето някои от резултатите, които се постигат от изучаването на ментална аритметика:

  1. Способност да се брои бързо и точно в ума.
  2. Добро представяне в училище по математика и други предмети.
  3. Способност на детето да се концентрира върху дадена задача и да вземе уверено решение.
  4. Способност за анализ и организиране на информация.
  5. Конструктивно отношение към грешките и позитивност.
  6. Добра визуална и слухова памет, добре развити пространствени представи.
  7. Висока креативност и гъвкавост на мисленето.
  8. Всяко дете е лидер. В края на обучението, практикувайки използването на този метод, детето престава да се страхува от трудности и може да постига траен успех в бъдеще.